Algemene Voorwaarden Hondenschool Breda

A. Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursussen

 1. Inschrijving gebeurt middels een inschrijfformulier van Hondenschool Breda (per website, mail of eerste les).
 2. Inschrijving voor een begeleiding verplicht tot betaling.
 3. Cursist dient WA verzekerd te zijn.
 4. Betaling dient contant te geschieden bij aanvang van de eerste les of per bank (dit dient dan tenminste 7 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn).
 5. Bij de eerste les dient de cursist een inentingsbewijs van de hond te overleggen.

B. Opzegging cursus

 1. Opzegging van de cursus kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
 2. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 3. Het niet meer volgen van een begeleiding of een deel daarvan geeft geen recht tot restitutie.
 4. De begeleiding is niet overdraagbaar aan derden.

C. Afmelding van lessen

 1. Een les die ten minste 48 uur van tevoren wordt afgezegd, kan worden ingehaald.
 2. Lessen gaan altijd door, ook bij slecht weer. Kijk van tevoren altijd nog even in je mailbox of What’s App.
 3. Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald.
 4. Indien cursist (zonder opgaaf van reden) een les niet is verschenen, vervalt het recht op deze les.

D. Algemene regels met betrekking tot de trainingen

 1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond.
 2. De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein.
 3. De deelnemende hond draagt het liefst een hondentuig aan een gewone lijn van 3-5 meter (uitrollijnen en andere hulpmiddelen zoals anti-trektuig, slipketting, of halti’s, et cetera zijn niet gewenst).
 4. De hondenschool behoudt zicht het recht om van dag en tijd van de les te wisselen.
 5. Bij de hondenschool mogen kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig deelnamen aan de lessen (deze dient altijd wel in aanwezigheid van een ouder te zijn).
 6. In verband met de veiligheid op het terrein dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven.
 7. Kinderen mogen geen gebruik maken van de speeltoestellen die op het terrein staan (en uiteraard ook niet van de zwembaden).
 8. Zieke honden zijn niet welkom op het trainingsterrein; overleg daarover altijd van tevoren.
 9. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen heeft gehad of recent getiterd is (bloedtest op antistoffen).
 10. Loopse teven zijn gewoon welkom tijdens de les; informeer de instructeur hierover wel van tevoren.

  E. Reglement van orde

  1. Het terrein wordt tijdens de lessen afgesloten (u kunt het terrein wel altijd verlaten via de draaipoort)
  2. Cursist dient daardoor minimaal vijf minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein aanwezig te zijn. Het is fijn om in rust aan de lessen te beginnen.
  3. De hond dient voor aanvang goed te zijn uitgelaten.
  4. Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het trainingsterrein. Mocht dit wel gebeuren dan dient cursist dit op te ruimen (poepzakjes NIET deponeren in de afvalbakken die op het terrein staan; deze worden van sept t/m mei niet geleegd!). Bij de leslocatie is een eigen afvalbak aanwezig.
  5. Toiletten zijn in het winterseizoen (sept-april) niet in gebruik.
  6. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein).
  7. Het is verboden te roken op of rond het trainingsterrein.
  8. Gelieve tijdens de lessen geen gebruik te maken van mobiele telefoons (zet deze daarom op ‘stil’).
  9. Tijdens het zwemseizoen (mei-sept) lopen er ook badgasten rondom de trainingslocatie. Houd graag gepaste afstand met uw hond en laat uw hond zeker niet opspringen of snuffelen.
  10. Parkeren kunt u uitsluitend in de parkeervakken op de parkeerplaatsen bij het trainingsterrein.
  11. Honden die niet deelnemen aan de lessen zijn niet toegestaan op of rond het trainingsterrein.
  12. Kijkers zijn niet toegestaan tijdens de lessen, tenzij in overleg.
  13. Alle te ontvangen lesmaterialen, e-books, lesbladen, hand-outs et cetera bevatten copyright en mogen derhalve niet aan derden worden doorgegeven en/of worden verspreidt.

  F. Cursist dient elke les bij zich te hebben:

  • Materiaal om eventuele ontlasting van de hond op te kunnen ruimen (poepzakjes, toiletrol en vochtige doekjes)
  • Hond draagt het liefst een goed passend hondentuig
  • Hondenlijn van 3 meter
  • Voldoende (kleine) beloningsbrokjes in heuptasje
  • Water en drinkbak
  • Hondenspeeltje (liever geen ballen)
  • Lange lijn van 5-10 meter
  • Plaid voor uw hond

  Bij Hondenschool Breda wordt les gegeven door een gediplomeerde hondeninstructeur- en gedragstherapeut die advies geeft op basis van kennis, ervaring en deskundigheid. Zij staat in voor het onderhouden van kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan. Hondenschool Breda neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond.

  Middels inschrijving geeft de cursist te kennen de Algemene Voorwaarden en Privacy-regels van Hondenschool Breda te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

  Hondenschool Breda kent een klachtenregeling. Indien u niet tevreden bent over de lessen of bejegening, dan kunt u dit bespreken met de eigenaar van Hondenschool Breda. Hondenschool Breda zet zich dan samen met u in om het probleem op te lossen. Lukt dit niet of vindt u het lastig om de kwestie te bespreken, dan kunt u per mail een klachtenformulier opvragen waarop u uw klachten kenbaar kunt maken. Door klachten en suggesties kenbaar te maken, kunnen wij namelijk leren hoe we u en anderen in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

  Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert. Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de SPPD altijd ingelicht. Deze zal de klacht niet zelf behandelen maar wel toezien op de afhandeling ervan. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de SPPD (stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen): www.sppd.nl.