Puppy-Praktijk-Lessen (groepsles). Toegankelijk voor jonge pups van 13-20 weken.

In deze Puppy-Praktijk-Lessen wordt gekeken hoe het voor je pup is om kennis te gaan maken met zijn nieuwe wereld. Hoe je hem hierin kunt begeleiden. En wat er zoal nodig is om het voor je pup zo ontspannen mogelijk te ervaren. Er wordt uitgelegd wat je zelf kunt doen om hierop aan te sluiten. Ook wordt er ingespeeld op het onderlinge gedrag van de pups. Dat is heel waardevol zodat je je pup thuis ook op een goede manier in de omgang met andere honden kunt begeleiden. We gaan elke les naar een andere praktijk-locatie. Deze groepslessen zijn niet bedoeld om echte opvoedvragen zoals alleen-leren-zijn, zindelijkheid, bijtgedrag etc. te behandelen. Daarvoor kun je (eventueel gelijktijdig) het individuele 4-weken-traject volgen.

De Puppy-Praktijk-lessen starten elke 1e zaterdag  van de maand en bestaat uit een vast groepje van maximaal 4 honden. Je komt daarbij alleen met je pup; met meerdere gezinsleden komen is in deze lessen helaas niet mogelijk. Dit is om de rust in de groep zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Planning startdatum lessen (mits er tenminste 3 aanmeldingen zijn):

  • Zaterdag 9-16-23 en 30 november
  • Zaterdag 11-18-25 januari 1 februari 2020

De lestijden zijn om 10.00 uur; bij meer dan 4 aanmeldingen start er een 2e groep om 11.00 uur.

Kosten: € 80,- voor 4 lessen.